Van de recreatiecommissie

Nieuwsbrief februari 2023

Graag jullie aandacht voor onderstaande nieuwsbrief van het TVBD bestuur, welke ook is bijgevoegd aan dit artikel.

Klik hier om direct naar het PDF bestand te gaan.
Klik onder op <Lees meer> om de online versie van de nieuwsbrief te lezen.

Lees meer
Kunst in clubhuis

Nieuwsbrief december 2022

Graag jullie aandacht voor onderstaande nieuwsbrief van het TVBD bestuur, welke ook is bijgevoegd aan dit artikel.

Deze versie verschilt iets van de versie die in december (2022) gemaild is:

De contributie voor senior leden voor 2023 is in de laatste ALV vastgesteld op €190 (was €185).
In de gemailde versie van de nieuwsbrief van december 2022 stond abusievelijk €195 vermeld.

Lees meer
Robbert van de Hoef

Nieuwsbrief augustus 2020

Graag jullie aandacht voor onderstaande nieuwsbrief van het TVBD bestuur, welke ook is bijgevoegd aan dit artikel.

 Goed nieuws voor als je (weer) tennisles wilt nemen. We hebben naast Rudolf weer een nieuwe tennisleraar voor onze club gevonden.

Lees meer

Nieuwsbrief 3 april 2020

Wat eerst leek op een probleem ver weg is uiteindelijk een probleem van heel dichtbij geworden.

In hoog tempo werden we geconfronteerd met een virus dat qua impact in de afgelopen honderd jaar zijn gelijke niet heeft gekend. De gevolgen voor degenen die het treft kunnen desastreus zijn.

Lees meer

Ledentevredenheidsonderzoek - Resultaten enquĂȘte

In de nieuwsbrief kon je het al lezen, de resultaten van de enquête zijn bekend.

Half februari (2020) wil het bestuur graag met jullie de resultaten van de enquête doornemen, bespreken en bekijken hoe we hier het beste gevolg aan kunnen geven.

In de bijlage vinden jullie het rapport zoals het bestuur dat ontving. Wij zijn druk bezig het te bestuderen en hopen dat jullie dat ook doen.

De uitnodiging om het gezamenlijk te bespreken volgt.

Lees meer

Proeve van een nieuwsbrief

Dit is een ‘eerste Proeve van een Nieuwsbrief’ die wij voornemens zijn ook in de toekomst toe te sturen en publiceren. Inderdaad een eerste proeve. Het redigeren van de volgende Nieuwsbrieven zal dan door enkele leden op een kleurrijke en aansprekende wijze worden verzorgd.

Lees meer

Bestuursbericht 2: December 2018

Met genoegen bieden wij jullie hierbij het volgende bestuursverslag aan. Wij willen jullie zoveel  mogelijk informeren en dus ook betrekken bij datgene wat ons bezig houdt.

Lees meer