Sproei en baan instructie

Sproei automaat

In dit artikel vind je de sproei en baan instructie voor tijdens de competitiedagen.

Sproeien gebeurt met behulp van de sproeiautomaat.
Dat kan voor alle banen achter elkaar. Of voor slechts twee banen per keer.
Vraag Hans (onze groundsman) een keer om het te demonstreren als je er nog onzeker over voelt.

 

Banen sproeien (instructie)

Inleiding

De banen worden besproeid met behulp van de sproeiautomaat. Dit gaat het sproeien per station of voor een opvolgende serie stations.

Een station is niet gelijk aan een baan:

Station 1 betreft de 'lage sproeiers' van de banen 1 en 2, station 2 betreft de 'hoge sproeiers' van banen 1 en 2, station 3 betreft de 'lage sproeiers' van de banen 3 en 4, enzovoorts.
Sproeien met de automaat betekent dus dat per baanstel (1 en 2, of 3 en 4, enzovoorts) gesproeid wordt

Hieronder staat beschreven hoe gehandeld dient te worden.

 

Sproeien met de automaat

Alle banen

  • Open het kastje van de sproeiautomaat
  • Druk op de knop 'RUN MANUAL PROGRAM' (zie pijl 1)
  • Sluit het kastje van de sproeiautomaat.

Twee banen

  • Open het kastje van de sproeiautomaat;
  • Druk op de knop 'RUN MANUAL PROGRAM' (zie pijl 1)
  • Druk snel (indien nodig meerdere keren op de knop 'NEXT' (zie pijl 2) totdat het gewenste startstation in het display verschijnt. De automaat laat nu alle stations sproeien tot en met 8, tenzij het programma wordt onderbroken door opnieuw op de knop 'RUN MANUAL PROGRAM'te drukken. In geval dat bijvoorneeld alleen banen 5 en 6 moeten worden gesproeid, druk je dus snel met de 'NEXT'-knop snel door naar station 5 en blijf je erbij staan. Als in het display station 6 verschijnt en tevens te zien is dat er nog maar 5 seconden sproeitijd resteren (je ziet in het display de resterende sproeitijd aftellen), druk je weer op de knoo 'RUN MANUAL PROGRAM'. Het programma stopt dan en de banen 5 en 6 zijn gesproeid.
  • Sluit het kastje van de sproeiautomaat.

Vriendelijk doch zeer dringend verzoek:

Blijf van de overige knopppem af!