Lidmaatschap

Het lidmaatschap van TV Bosch en Duin loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het park en de banen zijn het hele jaar open voor zover de weersomstandigheden dit toelaten. Met name in de wintermaanden kan er sprake zijn van opdooi of veel regen waardoor de banen niet gebruikt kunnen worden.

Opzeggen kun je via ‘Persoonlijke gegevens’ op Tvbd.nl. Vul als opzegdatum 31 december in! Opzeggingen zijn pas definitief nadat je een ontvangstbevestiging van de club hebt ontvangen. Zorg dat je deze bevestiging op tijd binnen krijgt!

SeniorlidVoor seniorleden die in de loop van het seizoen lid worden, rekenen we een pro rato bedrag dat als contributie voor dat seizoen moet worden betaald.

JeugdlidJunioren die na 1 oktober lid worden, betalen voor het resterende deel van het jaar geen contributie. Voor het geval ze competitie willen spelen betalen ze wel de administratieve kosten (circa € 20). Dit zijn kosten die de club moet maken voor aanmelding bij de tennisbond.

StudentlidStudentlid is mogelijk zolang in het najaar (vóór 1 december!) een bewijs van de dagstudie aan de ledenadministratie is verstuurd. Het lidmaatschap wordt automatisch omgezet naar een seniorlidmaatschap als dit bewijs niet door de ledenadministratie is ontvangen.

TrainingOm te kunnen trainen is lidmaatschap een voorwaarde. Met het eind van de training stop het lidmaatschap echter niet automatisch! Uiteraard ben je van harte welkom om als lid zonder training op onze banen te blijven spelen.

Automatische incassoIn februari worden de contributies in rekening gebracht. Per lid wordt een automatische incasso aangemaakt.