Protocol camera toezicht TVBD

De beelden van de camera die we (binnenkort) hebben geïnstalleerd zijn alleen via onze website en clubapp zichtbaar voor onze leden.

Deze camera gebruiken we:

  1. Als service aan de leden: vanuit de clubapp en de website kunnen zij een beeld krijgen van de bespeelbaarheid van de banen; dit is m.n. relevant bij regen en vorst.
  2. Als hulpmiddel voor de baanbeheerders bij het op afstand beoordelen van de bespeelbaarheid van de banen.
  3. Als hulpmiddel bij het beschermen van eigendommen van Tennis Vereniging Bosch en Duin (TVBD), haar leden en bezoekers.
  4. Als hulpmiddel bij het toezicht op de naleving van (gedrags)regels zoals deze door Tennis Vereniging Bosch en Duin (TVBD) in de diverse reglementen en andere uitingen naar de leden zijn vastgelegd.

Om de camera te mogen gebruiken zijn we wettelijk verplicht om een protocol op te stellen en bezoekers te attenderen op dit camera gebruik..

Bij de ingang staat een bord die de leden, personeel en bezoekers attendeert op het camera gebruik.

In het protocol, dat onderaan deze pagina is terug te vinden, zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van een camera op onze banen, het bekijken van de camerabeelden en de opslag daarvan.

Met vriendelijke groet,
TVBD parkcommissie

Voor vragen: Stuur een bericht naar de TVBD Parkcommissie

 

Downloads: