Vertrouwenspersoon TV Bosch en Duin

Ben je slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze vereniging, dan kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.
Let op: als het klachten over of signalen van seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen.

 • Verleent opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
 • Geeft uitleg over zijn/haar rol als vertrouwenspersoon en het hanteren van privacyregels.
 • Neemt alleen actie als u dat wilt.
 • Neemt uw verhaal altijd serieus.
 • Kan indien gewenst een bemiddelende rol spelen.
 • Zoekt met jou naar oplossingen en adviseert over eventuele vervolgstappen.
 • Begeleidt jou bij eventuele vervolgstappen.
 • Geeft nazorg.
 • Ziet erop toe dat degene die klaagt achteraf niet wordt benadeeld vanwege de klacht als zodanig.
 • Registreert de meldingen en behandelt ze als zeer vertrouwelijk.
 • Informeert het bestuur alleen over het aantal meldingen en verstrekt geen inhoudelijke informatie zoals namen van betrokkenen en aard van de problematiek.
 • Heeft als iedere vertrouwenspersoon een meldingsplicht als het om klachten over of signalen van seksueel misbruik gaat. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Johan Volmer, via mail vertrouwenspersoon@tvbd.nl of telefonisch.

Omgangsregels

Wij hebben afspraken gemaakt hoe wij binnen onze vereniging respectvol met elkaar willen omgaan in een plezierige en veilige omgeving. In het document Omgangsregels Tennisvereniging Bosch en Duin leest je meer over onze normen en waarden.

Klik hier om naar het document 'Omgangsregels Tennisvereniging Bosch en Duin' te gaan.