Algemene Informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie over:

 • De geschiedenis van onze vereniging;
 • Informatie;
 • Onze activiteiten;
 • Bardiensten;
 • Baanreservering;
 • Onderhoud;

 

Historie

Tennisvereniging Bosch en Duin werd opgericht op 17 november 1971. Aanvankelijk bestond het park uit 6 gravelbanen met een eenvoudig clubhuis. In de jaren tachtig werd het park uitgebreid naar 8 banen en werd de vereniging de trotse eigenaar van een nieuw en volledig geoutilleerd clubgebouw. Nu beschikt de vereniging over 8 banen, allemaal voorzien van kunstlicht. Eind 2002 zijn alle banen gerenoveerd en voorzien van een toplaag die minder gevoelig is voor weersomstandigheden (Canada Tenn). De ervaringen hiermee zijn zonder meer goed te noemen. De kelderverdieping van het clubgebouw wordt gebruikt door de Vereniging Bosch en Duin en omstreken. Daarnaast kent de tennisvereniging ook een bridgeclub waar (oud-) leden en donateurs lid van kunnen worden.

Informatie

Op onze website is veel informatie te vinden over toernooien, reglementen, etcetera. Daarnaast ontvangen leden via e-mail tweemaandelijks of eerder indien daar aanleiding toe is, een nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden over wat er zoal op de club speelt. De nieuwsbrieven zijn ook op de website terug te vinden. Op onze ClubApp worden alle evenementen getoond waarop je kunt inschrijven.

Activiteiten

Voor de organisatie van tal van activiteiten binnen de vereniging is een aantal commissies ieder jaar met groot enthousiasme aan het werk:

 • De technische commissie;
 • De parkcommissie;
 • De recreatiecommissie;
 • De barcommissie;
 • De jeugdcommissie;
 • De sponsorcommissie;

Wij nodigen iedereen van harte uit om aan deze commissies deel te nemen. Je raakt snel ingeburgerd, je helpt de vereniging en het is nog leuk ook!

Bardienst

Het vervullen van bardiensten is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van de tennisvereniging. Ben je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar ouder dan 17 jaar maar jonger dan 75 jaar dan moet je minimaal tien uur per seizoen bardienst draaien. Je kunt de bardienst afkopen of een ander lid (betaald) de dienst laten overnemen, maar dat hebben we liever niet. Wil je vaker op vrijwillige basis bijspringen dan kun je contact opnemen via bardienst@tvbd.nl. Je helpt ons hiermee enorm! Nadere informatie omtrent de ‘spelregels’ ontvangt je tijdig van de barcommissie.

Baanreservering

Banen kunnen worden gereserveerd met behulp van de ClubApp. Ook kan er met behulp van de KNLTB tennispas in het clubhuis op de afhangcomputer een baan worden gereserveerd. Elektronisch afhangen is verplicht, ook als het niet druk is op het park.

Onderhoud

Onze groundsman is belast met algemeen toezicht en met het onderhoud van het park, het clubgebouw, de tuin en de banen in het bijzonder. Wij verzoeken je zijn aanwijzingen steeds op te volgen. Heb je vragen of opmerkingen ten aanzien van het onderhoud dan graag deze richten aan park@tvbd.nl.