Algemene Informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie over:

 • De geschiedenis van onze vereniging;
 • Ons Clubblad de Lobserver;
 • Onze activiteiten;
 • Bardiensten;
 • Baanreservering;
 • Onderhoud;

 

Historie

Tennisvereniging Bosch en Duin werd opgericht op 17 november 1971. Aanvankelijk bestond het park uit 6 gravelbanen met een eenvoudig clubhuis. In de jaren tachtig werd het park uitgebreid naar 8 banen en werd de vereniging de trotse eigenaar van een nieuw en volledig geoutilleerd clubgebouw. Nu beschikt de vereniging over acht banen, allemaal voorzien van kunstlicht. Eind 2002 zijn alle banen gerenoveerd en voorzien van een toplaag die minder gevoelig is voor weersomstandigheden (Canada Tenn).
De ervaringen hiermee zijn zonder meer goed te noemen. De kelderverdieping van het clubgebouw is in gebruik gegeven aan de Vereniging Bosch en Duin e.o., waar de tennisvereniging formeel overigens geen bemoeienissen mee heeft, maar wel collegiaal mee samenwerkt. Het boekje ‘Statuten en reglementen’ wordt aan alle nieuwe leden verstuurd en is bovendien in het clubhuis beschikbaar. Voor alle mogelijke clubwetenswaardigheden is in het clubhuis een desk ingericht.

LobServer

Het clubblad de ‘LobServer’, verschijnt een aantal keren per jaar en dient als intermediair tussen de leden, de commissies en het bestuur. In de eerste ‘LobServer’ van het seizoen is een evenementenoverzicht opgenomen.

Activiteiten

Voor de organisatie van tal van activiteiten binnen de vereniging is een aantal commissies ieder jaar met groot enthousiasme aan het werk:

 • De technische commissie;
 • De parkcommissie;
 • De recreatiecommissie;
 • De barcommissie;
 • De jeugdcommissie;
 • De sponsorcommissie;
 • De redactie van de LobServer;
 • De archiefcommissie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om aan deze commissies deel te nemen. U raakt snel ingeburgerd, u helpt de vereniging en het is nog leuk ook!

Bardienst

Het vervullen van bardiensten is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van leden van 18 jaar tot 75 jaar*.
Ieder lid doet minimaal tien uur per seizoen bardienst. Van leden die op vrijwillige basis vaker bij willen springen vernemen wij dit graag. Zij helpen ons hiermee enorm! Nadere informatie omtrent de ‘spelregels’ ontvangt u tijdig van de barcommissie.

*Hiervoor wordt gekeken naar de peildatum van 1 januari van het betreffende kalenderjaar:

 • Als je op 1 januari van het kalenderjaar 75 jaar oud bent hoef je dat jaar geen bardiensten meer te draaien;
 • Als je in de loop van het kalenderjaar 75 jaar oud wordt, moet je dat jaar nog wel bardiensten draaien.

Baanreservering

Voor de baanreservering gebruikt men het KNLTB-ledenpasje. Met het reserveringssysteem dat wij op de club gebruiken kunt u met uw pasje een half uur een baan reserveren voor een single of drie kwartier voor een dubbel. Zonder pasje bent u niet gerechtigd te spelen en kan u gevraagd worden de baan te verlaten. Spelen met het pasje van een ander lid is verboden. Electronisch afhangen is verplicht, ook al is het niet druk op het park.

Onderhoud

De groundsman, in dienst van de tennisvereniging, is belast met algemeen toezicht en met het onderhoud van het park, het clubgebouw, de tuin en de banen in het bijzonder. Wij verzoeken u zijn aanwijzingen steeds op te volgen.

Over Tennisvereniging Bosch en Duin overzicht