Aanmelden als nieuw lid

Aanmelden als nieuw lid kan via het Aanmeldformulier voor nieuwe leden .

Nadat je alle rubrieken hebt ingevuld, kun je het formulier via de knop ‘Versturen’ naar de ledenadministratie opsturen.
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.
Op een later tijdstip krijg je nog een e-mail voor de ondertekening van de incasso machtiging.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst.