Bestuursbericht 2: December 2018

Met genoegen bieden wij jullie hierbij het volgende bestuursverslag aan. Wij willen jullie zoveel  mogelijk informeren en dus ook betrekken bij datgene wat ons bezig houdt.

Lees meer

Conceptnotulen ALV 71

Bijgevoegd vind je de concept notulen voor de 71e Algemene Ledenvergadering van TV Bosch en Duin, gehouden op 28 november 2018.

Lees meer