Bestuursbericht 2: December 2018

Met genoegen bieden wij jullie hierbij het volgende bestuursverslag aan. Wij willen jullie zoveel  mogelijk informeren en dus ook betrekken bij datgene wat ons bezig houdt.

Lees meer