Proeve van een nieuwsbrief

Dit is een ‘eerste Proeve van een Nieuwsbrief’ die wij voornemens zijn ook in de toekomst toe te sturen en publiceren. Inderdaad een eerste proeve. Het redigeren van de volgende Nieuwsbrieven zal dan door enkele leden op een kleurrijke en aansprekende wijze worden verzorgd.

Lees meer

Bestuursbericht 2: December 2018

Met genoegen bieden wij jullie hierbij het volgende bestuursverslag aan. Wij willen jullie zoveel  mogelijk informeren en dus ook betrekken bij datgene wat ons bezig houdt.

Lees meer