Proeve van een nieuwsbrief

Dit is een ‘eerste Proeve van een Nieuwsbrief’ die wij voornemens zijn ook in de toekomst toe te sturen en publiceren. Inderdaad een eerste proeve. Het redigeren van de volgende Nieuwsbrieven zal dan door enkele leden op een kleurrijke en aansprekende wijze worden verzorgd.

Ook al is het vakantietijd en eenieder nog niet teruggekeerd, er is voldoende informatie te verstrekken over wat ons bindt en wat zich afspeelt op en rond ons nog steeds kleurrijke en gezellige tennispark.

Evenementen
We ontkomen er niet aan om terug te blikken op twee prachtige evenementen. Met veel waardering kijken wij terug op de onlangs gehouden Clubkampioenschappen 2019 en het Open Toernooi 2019. Sportief en organisatorisch perfect verlopen mede dankzij het vele werk dat zowel door de daarvoor ingestelde commissies is verzet als ook de bereidheid van vrijwilligers hand en spandiensten te verlenen. De vele foto’s door Jan Bouwstra gemaakt, zijn op Club App en Clubsite nog steeds te bewonderen. Ook de bloemenpracht die elke ochtend de volledige aandacht kreeg van Jan en Liesbeth de Boer is daar slechts een enkel voorbeeld van. Vele handen maken licht werk en de clubliefde (vanuit jezelf iets ondernemen zonder daarvoor gevraagd te worden) straalde er bij menigeen vanaf. Hulde! Ook langs deze weg veel dank aan de keukenbrigade (Annemarie en Ronald), de webmaster, de groundsman en al die anderen die zich hebben ingezet om ons vele sfeervolle uurtjes te bezorgen.

Geplande activiteiten

 • Vrijdag 23 Augustus is de laatste speelavond van de recreatiecompetitie.
 • Vrijdag 6 september wordt deze competitie afgesloten met de Slotavond voor alle deelnemers. De poulewinnaars strijden dan tegen elkaar om de: ‘Cup met de Grote Oren’. Je bent ook daarbij van harte welkom.
 • Zondag 6 oktober vindt het Slottoernooi plaats voor alle 18+ leden. Meedoen is vanzelfsprekend, een kijkje komen nemen mag natuurlijk ook.
 • Zondag 8 september zeker niet te vergeten het Ouder-Kind-toernooi. Ouders, speel ook die dag met je zoon of dochter en Opa en Oma, is het niet leuk om eens met je kleindochter of kleinzoon te spelen? In een aparte mail en op de ClubApp en Clubsite staat nadere informatie.

En het houdt niet op:

 • Zondagmiddag 15 september gaan wij als vereniging een jubilaris huldigen.  Onder het motto ‘Rudolf 40’ bieden wij in samenwerking met een daarvoor aangestelde commissie onze trainer Rudolf Moojen een receptie met verrassing aan. Dat alles vanwege het feit dat Rudolf al 40 jaar onze tennistrainer is!  Dit mogen jullie niet missen, jeugd, oudere jeugd en senioren noteer deze datum en kom!

Wetenswaardigheden

 • De notulen van de 75e bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 juli j.l. staan in bijlage en worden op de website geplaatst.
 • De door de ALV goedgekeurde statuten zijn op 31 juli jl. door Notarissen Houwing van Beek in een notariële akte vastgelegd en TV Bosch en Duin beschikt nu over recente statuten.
 • Er zal nu worden gewerkt aan een herziene uitgave van het Huishoudelijk- en het Baanreglement.
 • Het project afhangsysteem is succesvol afgerond.
 • Het inleveren van de Tags kan nog tot eind oktober. Zie daarvoor de Club App/Website.
 • Er staat een nieuw afsluitbaar klein toegangshek, dat gebruikt zal worden gedurende de wintermaanden. Het openen  van het hek vindt plaats door middel van de tennispas.
 • Daarvoor wordt nog een voetpad aangebracht en enkele extra parkeerplaatsen. Een aannemer zal deze werkzaamheden de komende weken namens de gemeente uitvoeren.
 • Het bestuur streeft naar een ‘Rookvrij Tennispark’. Als eerste fase zal de buitenasbak die voor het clubhuis hangt worden verwijderd en geplaatst in de buurt van het oude afhangsysteem. Op een later moment zal ook die mogelijke rookplek verdwijnen, zodat ook wij gaan voldoen aan de oproep van de overkoepelende sportorganisaties. De buitenasbak bij de keuken zal nu reeds worden verwijderd.
 • Tot voor kort bankierde onze vereniging alleen bij de ABN-AMRO-bank. Onlangs hebben wij besloten ook bij de RaboBank te gaan bankieren. De mogelijkheid mee te doen met de Rabo Clubsupport actie, een actie die ook voor onze club financieel gunstig kan uitpakken, is daarmee gegarandeerd.
  • Bankier je bij én ben je lid van de Rabobank dan kun je straks op TVBD stemmen.
  • Ben je nog geen lid van de Rabobank klik dan op deze link: Lid worden dan kun jij ook onze club steunen.
  • Nadere informatie daarover komt binnenkort beschikbaar.
 • Met onze groundsman Hans van den Hoek zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. In dit kader is het van belang te weten dat vragen en opmerkingen over bijzonderheden op en rond ons park uitsluitend kunnen worden gesteld aan de Parkcommissie, en met name aan Henk Kreeftmeijer. (park@tvbd.nl)
 • In het periodieke overleg met onze trainers is o.a. aan de orde gekomen het feit dat er geconstateerd is dat een beperkt aantal leden tijdens het spelen zodanige aanwijzingen geeft, dat het soms verdacht veel lijkt op het geven van tennisles. Op zich maken wij geen bezwaar tegen het geven van aanwijzingen. Integendeel, elkaar stimuleren is volkomen legaal. Toch hebben wij gemeend de juridische afdeling van de KNLTB om advies te vragen. Zij geven aan dat het verstandig is onze leden erop te wijzen dat aan acties zoals bepaalde consequenties verbonden zijn die negatief kunnen uitpakken, ook voor de vereniging.

 

Lees meer

Bestuursbericht 2: December 2018

Met genoegen bieden wij jullie hierbij het volgende bestuursverslag aan. Wij willen jullie zoveel  mogelijk informeren en dus ook betrekken bij datgene wat ons bezig houdt.

Lees meer