Samenstelling bestuur TVBD

Op deze pagina vind je een overzicht van het bestuurd van Tennisvereniging Bosch en Duin.

 Let op: Onderstaande lijst is handmatig samengesteld. Wijzigingen (of correcties) graag doorgeven aan de webmaster (webmaster@tvbd.nl).

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Functie vacant per 01-01-2018 voorzitter@tvbd.nl
Secretaris Marianne van de Laarschot secretaris@tvbd.nl
Penningmeester Theo Paauw penningmeester@tvbd.nl
Voorzitter Barcommissie Jacqueline van der Bent bar@tvbd.nl
Voorzitter Jeugdcommissie Olaf Outmans jeugd@tvbd.nl
Voorzitter Technische commissie Glenn Klarenbeek tc@tvbd.nl