Samenstelling bestuur TVBD

Op deze pagina vind je een overzicht van het bestuurd van Tennisvereniging Bosch en Duin.

 Let op: Onderstaande lijst is handmatig samengesteld. Wijzigingen (of correcties) graag doorgeven aan de webmaster (webmaster@tvbd.nl).

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Janny Wierda voorzitter@tvbd.nl
Secretaris Annick Wychgel-Slagmulder secretaris@tvbd.nl
Penningmeester Theo Paauw penningmeester@tvbd.nl
Voorzitter Jeugdcommissie Dion Battermann jeugd@tvbd.nl
Voorzitter Technische commissie Glenn Klarenbeek tc@tvbd.nl