Baaninstructies

Lees de aanwijzigen op deze pagina goed door voordat je de baan op gaat!

Bij welke weersomstandigheden kan er (niet) gespeeld worden?

Droog:    droge banen mogen bespeeld worden;
Regen:    natte banen mogen bespeeld worden als ze geen plassen bevatten.
Vorst:     droge, bevroren banen mogen wel bespeeld worden als de lijnen niet 
                  omhoog zijn gekomen.
Sneeuw: besneeuwde banen mogen niet bespeeld (en/of schoongemaakt) worden.
Opdooi: indien de temperatuur rond het vriespunt ligt kan er sprake zijn van opdooi; 
                  Opdooi is te herkennen aan: voetafdrukken, modderige baan,
                  donkere plekken; 
                  De banen mogen dan niet bespeeld worden.

Hoe zie ik of de baan beschikbaar is?
Kijk d.m.v. de ‘Baanbezetting‘-knop op de hoofdpagina (of klik hier) of de baan beschikbaar is.
Zo ja, dan moet je altijd afhangen en de baan checken op de onderstaande punten;
Als 1 of meerdere van de volgende punten zichtbaar is dan mag je absoluut niet spelen:
– Plassen
– Lichte plekken
– Glimmende plekken
– Natte voetafdrukken; baan is modderig
Bij twijfel niet spelen (baanherstel is kostbaar en in de winter niet uitvoerbaar).

Afhangen
Je moet altijd afhangen!

Dit moet ook als niet alle banen bezet zijn. Dit hebben we als vereniging zo afgesproken.
Niet om de regeltjes wel voor goed beheer van de banen!

Heb je vragen, neem dan contact op via park@tvbd.nl