Stand van zaken vervanging banen

Graag jullie aandacht voor onderstaande bericht van het bestuur over de stand van zaken met betrekking tot vervanging de banen.

Afgelopen dinsdag 18 april hebben we in de ALV uitgebreid stilgestaan bij een mogelijke vervanging van de banen. Naar aanleiding van deze sessie willen we je graag informeren over de huidige stand van zaken.

In de bijlage kun je zien wat er aan de orde is geweest. Ook kun je op onze site onder ‘ALV stukken’ het adviesrapport nog eens doorlezen.

Nadat de aanwezigen waren bijgepraat over de laatste stand van zaken, ontstond er een prettige en levendige discussie over de ‘voors en tegens’ van het voorstel uit het ‘Adviesrapport vervanging banen 18-4-2023’.

Dit rapport was en is bedoeld om een beeld te schetsen van de consequenties die verbonden zijn aan de vervanging van de banen. Hierbij is met name gefocust op het oplossen van de problemen (plassen, opdooi) die we met de huidige banen hebben.

Bij het uitbrengen van het rapport waren we nog niet op de hoogte van een aantal feiten die helaas een minder rooskleurig beeld schetst van de voorgestelde oplossing. Tijdens ALV sessie is dit uitgebreid aan de orde geweest.

Het ging hierbij om de financiële onderbouwing en de ervaring van andere clubs.

Bij het nogmaals doorrekenen van het financiële plaatje kwamen we op een minder goed resultaat uit; voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de aanname dat we geen gebruik van vrijwilligers kunnen maken.  Al met al betekent dit dat in vergelijking met de huidige situatie, de exploitatiekosten op jaarbasis mogelijk circa €16.000 hoger uitvallen.

Een ander punt waar we afgelopen weekend tijdens een bezoek bij een collega club tegen aanliepen is dat de waterdoorlaatbaarheid van de Matchclay banen na 1,5 jaar flink afneemt waardoor er weer plassen op de banen ontstaan.

Door vrij ingrijpende maatregelen kan dit probleem wel opgelost worden, maar ze blijven na verloop van tijd terugkeren.

Grote vraag is nu ‘hoe nu verder’. Het lijkt erop dat welke keuze we ook maken er altijd wel nadelen aan verbonden zijn. Of de bespeelbaarheid laat te wensen over of de kosten voor aanschaf/onderhoud lopen enorm op.

We zijn nu een projectgroep aan het formeren en hopen eind juni/begin juli met voorstellen te kunnen komen.

In de tussentijd krijgen in ieder geval de huidige banen weer groot onderhoud.

Het bestuur

Downloads:

Nieuwsarchief Overzicht