Nieuwsbrief februari 2021

Graag jullie aandacht voor onderstaande nieuwsbrief van het TVBD bestuur, welke ook is bijgevoegd aan dit artikel.

Het zijn barre tijden…

Ook al denken we soms alles te kunnen voorspellen, de praktijk leert dat dit toch lang niet altijd het geval is: Corona, het weer en de bespeelbaarheid van onze banen zijn hier duidelijk voorbeelden van.
Vaak dachten we ‘nu kunnen we de tennisbanen wel weer open stellen’ en dan blijkt het niet mogelijk te zijn; Ook het tegenovergestelde hebben we al diverse keren meegemaakt.
Voorspellingen doen over de bespeelbaarheid van de banen is net zoiets als het weer voorspellen; In de winterperiode haast niet te doen.
Op dit moment (12 februari) zijn de banen nog gesloten.
Vlak voordat de eerste sneeuw viel (6 februari) heeft onze groundsman Hans nog snel alle banen in orde gebracht. Door de sneeuw kunnen we echter geen voorspelling doen wat de staat van de banen is. Waarschijnlijk zijn de lijnen weer door de vorst omhoog gekomen en moeten deze eerst weer worden ingetrild. Dit is vrij vlot te doen als de banen niet bevroren en niet te zacht zijn. Even afwachten dus.

Tennisballen te koop

Ieder jaar slaan we voor de competitie en diverse toernooien een flinke partij tennisballen in. Zo ook afgelopen jaar. Van deze partij hebben we nog een behoorlijke hoeveelheid liggen. Uiteraard zouden we deze voor het komende seizoen kunnen gebruiken, maar we krijgen jaarlijks een flinke korting als we een bepaalde hoeveelheid ballen afnemen. Om deze korting dit jaar niet mis te lopen hebben we het plan opgevat om de huidige voorraad per blik met een kleine marge voor de club aan onze leden te verkopen. Zodra er weer bardiensten kunnen worden gedraaid, kunnen de ballen per blik van 3 bij de kassa worden gekocht.
Draag je onze club een warm hart toe, koop dan deze ballen.

Senior Plus toernooien

Ben je 50 plus en vind je het leuk om tegen spelers van andere verenigingen te spelen zonder meteen aan de officiële competitie mee te moeten doen, dan is het Senior Plus toernooi jouw ding.
Diverse verenigingen in de regio organiseren zogenaamde Senior Plus toernooien die niet meetellen voor de speelsterktebepaling. Het gaat bij deze toernooien vooral om de gezelligheid en leuke tenniswedstrijden.
Een Senior Plus Toernooi bestaat uit een toernooi van één dag waarop door de deelnemers 3 of 4 dubbelwedstrijden van ongeveer 45 minuten worden gespeeld. Bij de deelnemende clubs kun je op hun  website voor het betreffende toernooi het inschrijfformulier downloaden.
Uiteraard kunnen deze toernooien pas plaatsvinden nadat de overheid hier goedkeuring aan heeft gegeven.

Klik hier voor meer informatie over de Senior Plus toernooien.

Klik hier voor een overzicht van de clubs die in onze provincie Senior Plus toernooien organiseren.

ClubApp gebruik

Voor de cijferfreaks hier wat cijfers over het gebruik van de diverse onderdelen van onze ClubApp in de maand december 2020:

Tennis reservering toegevoegd 694x
Gezocht in de ledenlijst 677x
KNLTB geopend 446x
Melding geopend 424x
Tennis reservering verwijderd 179x

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de ClubApp zijn nut wel heeft bewezen. Zoals je kunt zien worden reserveringen ook door leden, om welke reden dan ook, verwijderd. Nogmaals aan een ieder, die dat nog niet doet, verwijder je reservering als je die niet gebruikt. Dat is wel zo aardig voor de andere leden.
Over de stabiliteit van de app krijgen wij weinig tot geen klachten. Kortom over het geheel genomen, zijn we tevreden over de app. Dit krijgen we ook van anderen te horen.

Ledengroei

Afgelopen jaar hebben we diverse nieuwe leden mogen verwelkomen. Velen die meededen aan de Zomer Challenge hebben zich als lid aangemeld. Daarnaast speelt natuurlijk ook Corona een rol bij de ledengroei. Tennis was één van de weinige sporten die nog beoefend kon worden. Uiteraard zullen we ons best doen om deze nieuwe leden zich thuis te laten voelen en te behouden voor onze club. Vergeleken met de regio is de ledengroei bij onze club boven gemiddeld, hier zijn we erg blij mee.

Groot onderhoud banen

Zoals al eerder aangekondigd staat er groot onderhoud van de banen in de maand februari gepland. Of deze planning te realiseren is, hangt sterk af van de weersomstandigheden de komende weken.
De aannemer heeft na februari verplichtingen elders waardoor het onderhoud geheel of gedeeltelijk naar een later tijdstip moet worden verschoven.

Waterafvoer

Naast het groot onderhoud van de banen is ook verder onderzoek gedaan naar de waterhuishouding op ons park. Hiervoor hebben we diverse leden die in het verleden hier een rol in hebben gespeeld, geraadpleegd. Door alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen en door het nodige veldwerk hebben we nu een goed beeld van de problematiek.
Het beeld dat we nu hebben is dat bij flinke hoosbuien (>10 millimeter) het water niet snel genoeg van de banen naar de sloot afgevoerd kan worden; Daarnaast is de opslagcapaciteit van de sloot voor het tijdelijk opslaan van het water ook te gering.
Deze problemen worden veroorzaakt door met name klimaatverandering. Waar vroeger een bui met 8 mm neerslag al als vrij uitzonderlijk werd gezien is een bui van 10 millimeter nu redelijk ‘normaal’.
Aan meerdere aannemers is gevraagd om een offerte uit te brengen voor het verlengen van de huidige sloot en het uitbreiden van de pompcapaciteit. De offertes zijn nog niet binnen.

Inschrijven bardienst

De inschrijfmogelijkheid voor het draaien van de bardiensten zal dit jaar later plaatsvinden dan normaal. Pas op het moment dat bekend is dat clubhuis (en bar) gebruik weer is toegestaan zal de inschrijving alsnog worden geopend. De verwachting is dat dit niet voor 1 mei zal zijn.

Nieuwe Jeugdcommissie (JC)

Goed nieuws, we hebben Mathilde Janssen, Marlous Mackaay en Laura Podgorski bereid gevonden om de Jeugdcommissie te bemensen.
Zij zullen Ronald Hol, die als enig commissielid deze rol de afgelopen jaren vervulde, aflossen.
We zijn erg blij met de inzet van deze leden. 

Volgende ALV

Naar verwachting zal de eerstkomende ALV medio april 2021 plaatsvinden. Je ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging met daarbij uiteraard de nodige agendastukken.
Ook deze ALV zal weer zoals de vorige 2 vergaderingen elektronisch plaatsvinden: stemmen via de ClubApp en meekijken via het Youtube kanaal.

Stemmen in clubhuis

Op 15, 16 en 17 maart zal ons clubhuis voor de landelijke verkiezingen worden gebruikt. Uiteraard worden gepaste maatregelen met betrekking tot Covid-19 getroffen.
We ontvangen van de gemeente voor het gebruik van het clubhuis een financiële vergoeding. Alle beetjes helpen om onze club financieel gezond te houden.

 

Downloads:

TVBD Bestuursberichten Overzicht