Update banenstatus bij TVBD

In dit artikel krijgen jullie een update over de huidige status van de banen van TV Bosch en Duin.

Het is nu ongeveer 2 weken geleden (22 januari) dat we voor het laatst hebben kunnen spelen. Vanaf dat moment zijn de lijnen door opdooi zodanig hoog komen te liggen dat spelen niet meer verantwoord is. Tot op heden hebben we nog geen periode van meerdere aaneengesloten droge dagen gehad waarin we in staat waren om de lijnen weer goed te krijgen.

Gezien de weersvoorspelling zit het er voorlopig ook niet in dat de banen weer bespeelbaar gemaakt kunnen worden. Zolang de temperaturen rond het vriespunt liggen met daarbij ook nog eens regen is herstel van de banen vaak een (te) grote uitdaging en vanaf morgen doet Koning Winter zijn intrede.

Misschien een schrale troost, maar bij veel clubs in deze omgeving kon al veel eerder niet gespeeld worden. Zodra er meer bekend is over de bespeelbaarheid van de banen en of het onderhoud berichten wij jullie tijdig hierover.

Met sportieve groet en blijf in beweging!

Het bestuur

Nieuws Overzicht