Eerste jaar geen contributie voor nieuwe jeugdleden

De jeugd heeft de toekomst en voor een gezonde leeftijdsopbouw van ons ledenbestand is het essentieel om jeugdspelers aan te blijven trekken. De afgelopen periode hebben we nieuwe jeugdleden aan TVBD weten te binden maar het bestuur is van mening dat we nog meer kunnen doen. Daarnaast is het belang van fysieke en mentale gezondheid in deze Coronatijd onderkend en is tennis bij uitstek de sport die door kan/mag gaan.

Als club willen wij ook hier graag ons steentje aan bijdragen. Daarom is het voorstel aan de ALV gedaan (en aangenomen) om jeugd t/m 17 die zich nieuw aanmelden in het eerste jaar geen contributie te laten betalen, mits ze tennisles volgen op de club.

Promoot deze actie dus vooral binnen jullie gezinnen, kennissenkring en bij vriendjes en vriendinnnetjes mochten je kinderen al lid zijn. Nu aanmelden betekent geen contributiebetaling in 2021!

Sportieve groet,
Bestuur TVBD

Nieuwsarchief Overzicht