Zomer Challenge 2020 - Een groot succes!

Onze tennisvereniging is vanaf 1 juli jongstleden gestart met een zomerchallenge op onze mooie park. We mogen spreken van een groot succes!

Ruim 50 mensen hebben zich hiervoor ingeschreven, zowel senioren als jeugd. Rudolf Moojen en Robbert van de Hoef hebben al drie clinics gegeven. Deze werden goed bezocht en met enthousiasme ontvangen door de deelnemers.

Het is goed om te zien dat er ook van deze 'nieuwe' leden al onderling afgesproken om te spelen, maar ook dat er meegedaan wordt aan de maandag- en woensdagavond toss.
Er volgen nog clinics en een mooi eindtoernooi.

Wij heten de deelnemers van de zomerchallenge 2020 van harte welkom op onze mooie, warme tennisvereniging!

Nieuws Overzicht