Nieuwsbrief mei 2020

In deze nieuwsbrief (die ook is bijgevoegd) kun je lezen wat de afgelopen op onze tennisclub is gedaan en wat er zoal nog komen gaat.

De Corona heeft een grote impact gehad op het (niet kunnen) organiseren van allerlei activiteiten, maar zoals je kunt lezen hebben we niet stil gezeten. We gaan weer met stapjes vooruit.

We hebben het niet kort kunnen houden; er is dan ook veel te vertellen.

 

Covid 19

Nu ook onze senioren weer het dubbelspel kunnen beoefenen, zien we een duidelijke toename van activiteiten. Een ieder is blij dat er weer kan worden gespeeld. Even weg van de ‘min of meer gedwongen situatie’ van thuis zitten. Hoe gezellig misschien ook, maar lichamelijke inspanning als extra medicijn in deze bizarre periode komt als geroepen. Dit sluit goed aan bij de landelijke actie ‘Bewegen is het nieuwe Normaal’.

Versoepelen maar niet verslappen

In deze ‘anderhalve meter samenleving’ moeten wij ons voorlopig nog strikt houden aan de voorschriften van het RIVM en KNLTB. Velen van ons houden zich daaraan en dat is een compliment waard. Toch zijn er van die momenten dat je er ‘even’ niet bij stil staat. Wijs elkaar er vervolgens in alle vriendelijkheid wel op. Het gaat tenslotte ons allen aan: jouw gezondheid is onze gezondheid.
Junioren t/m 18 jaar mogen vrij spelen. Een toezichthouder moet dan wel aanwezig zijn. Kijk regelmatig naar de ‘Corona richtlijnen’ in de clubapp voor de laatste stand van zaken. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden deze in de richtlijnen verwerkt.

Toezichthouders en jeugdcommissie leden gezocht!

Tot nu toe is het vinden van een toezichthouder gelukt. Een aantal leden hebben zich spontaan gemeld. Maar de lijst met vrijwilligers droogt op en wij doen dan ook een dringend beroep op je om je alsnog aan te melden (info@tvbd.nl). Mocht er onvoldoende respons zijn, dan zijn wij genoodzaakt de ouders van spelende jeugdleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om toezicht te houden.
In dit kader is het ook van belang een Oproep te doen aan ouders dan wel andere geïnteresseerden om activiteiten van de Jeugdcommissie te ondersteunen. Stel je in verbinding met ronaldhol@hotmail.com hij zal jullie met open armen ontvangen.

Ons park

 

TVBD PlantenbakkenOns park krijgt weer z’n vertrouwde uitstraling! In de ‘stille’ weken is er toch het nodige werk verricht. Nog niet voor iedereen bekend, maar ons clubhuis heeft op veler verzoek een metamorfose ondergaan. Mocht ons clubhuis hopelijk binnenkort weer open gaan, dan willen wij dat niet ongemerkt voorbij laten gaan! Ook de nodige activiteiten ‘buiten’ hebben aandacht gehad. Op de clubapp en de clubsite hebben jullie daar al kennis van kunnen nemen. En nu ook onlangs de plantenbakken zijn gevuld, is de kleur en fleur als vanouds terug

Kunst in ons clubhuis

Op foto’s van het interieur van ons clubhuis heb je ook een aantal schilderijen kunnen waarnemen. Het zijn er negen in totaal en gemaakt door Werner Holländer (1941) sinds 1994 lid van onze tennisclub. Schilderen doet hij puur voor de ontspanning. Als de schilderingen een abstracte indruk wekken ziet hij dat als een geslaagde oefening. Van de getoonde werken zijn er zes met penseel en acrylverf geschilderd, drie met bister-inkt (licht bruin).
Toch interessant om tennissende leden ook op een andere wijze te leren kennen.

Onze clubapp

Voor het Corona tijdperk hadden ongeveer 175 leden de app al geïnstalleerd; Ca. 100 van hen gebruikte de app ook regelmatig om baan- en leden informatie op te vragen. Nu er alleen via de clubapp afgehangen kan worden, zitten we al op 300 leden die de app hebben geïnstalleerd; het aantal groeit nog iedere dag. Het installeren van de app was voor sommigen onder ons best wel een uitdaging maar met enige assistentie is het toch goed gekomen.
Tot op heden hebben we slechts op 1 dag wat problemen gehad vanwege overbelasting van de machine waar de app op draait. De leverancier werd met een enorme toename van het app  gebruik door ca. 250 clubs geconfronteerd en moest hals over kop opschalen.
Gelukkig krijgen we alleen maar positieve geluiden over de app te horen. 
De bediening van de app is met een mooi woord behoorlijk intuïtief of wel de bediening spreekt voor zich.
Via de app kun je berichten en clubnieuws ontvangen. Het berichten kanaal wordt alleen voor strikt noodzakelijke berichten gebruikt. Je kunt zelf bepalen of je deze berichten en het clubnieuws via de app wilt ontvangen. Hiervoor moet je in het app-menu (klik op 3 streepjes linksboven in het scherm) op het belletje klikken en in het vervolgscherm op het tandwieltje; je krijgt dan een scherm te zien waarin je kunt aangeven welk soort berichten je wilt ontvangen.
In de clubapp is nu ook een menu-item ‘Evenementen’ opgenomen; hiermee kun je info opvragen over evenementen die of binnenkort weer mogelijk zijn.

De toekomst

Na de toch wel hectische periode rond Corona, moet ook weer aandacht besteed worden aan de toekomst van onze club. Niet voor niets hebben leden zich ingespannen na te denken over de toekomst van TVBD. Aandacht is o.a. besteed aan sfeer en cultuur, aan communicatie en niet te vergeten de re-styling van het clubhuis. De ‘achterdeur’ moet dicht, was vaak een gehoorde opmerking. We zijn er nog niet, maar het ledental is niet verder gedaald. In tegendeel er zijn nieuwe leden bijgekomen. Een taak voor ons allen om wervend bezig te zijn.

Helaas gaat het open toernooi dit jaar vanwege de Corona niet door.

Gezocht: nieuwe Parkcommissie

Onlangs hebben Henk Kreeftmeijer en Willem Maassen van den Brink te kennen gegeven dat zij als commissielid van de Parkcommissie stoppen. Dit betekent dat we nu zonder Parkcommissie zitten.
Beschik je over een behoorlijke dosis technisch inzicht en lijkt het je leuk om met leveranciers te dealen over allerlei technische zaken dan doen wij een dringend beroep op je om je aan te melden voor de Parkcommissie.
Zaken die de komende jaren vanuit de Parkcommissie aandacht moeten/gaan krijgen, betreffen (groot) onderhoud clubhuis, bijgebouwen, parkeerplaats en terrassen.

Zaken waarmee je als commissielid te maken krijgt, zijn:

 • Aanvragen van offertes en begeleiden van de diverse projecten.
 • Afstemmen van de werkzaamheden van de groundsman en hem daarbij aansturen/ondersteunen.
 • Aanspreekpunt zijn voor de leden v.w.b. baan- en clubhuis voorzieningen.
 • Het beheren van de afhangcomputer en het toegangscontrole systeem.

Bij aanvang kun je Henk en Willem als vraagbaak gebruiken; uitgebreide documentatie en instructies zijn aanwezig en up-to-date. 
Het past ons zeker om Henk en Willem te bedanken voor alle inspanningen die ze de afgelopen jaren hebben geleverd.

Sponsorcommissie

Roel Houwer heeft Dion Battermann bereid gevonden de open gevallen plek in te vullen vanwege het vertrek van Casja Brinkhorst. Het ligt in het voornemen van Roel na een inwerkperiode zijn taak over te dragen aan Dion. 
Verdere uitwerking van voorstellen worden weer ter hand genomen.

Technische commissie

Laddercompetitie


-


De laddercompetitie is een groot succes! 56 deelnemers hebben zich aangemeld en het aantal neemt nog steeds toe. 18 mei is de eerste ronde gestart en de eerste wedstrijd was tussen Justin van Putten en Nico Brinkman die Nico met 10-6 heeft gewonnen!

Als je je nog aan wilt melden voor de ladder dan kan dat, je kunt na elke speelronde instromen. Kijk in de Clubapp of op de website voor de instructies.
Ook junior spelers kunnen meedoen, de laddercompetitie is voor iedereen!

 

Ter verduidelijking: De speelafspraken die je maakt in de app van Clubladder hebben geen link met het baanreserveringssysteem. Je zult de banen dus separaat moeten afhangen via de Clubapp.

Clubkampioenschappen (JCSK) 4 – 12 juli

De inschrijving voor het enige toernooi in juli is geopend!
Er wordt volop gelobbyed om ook de horeca tijdens de JSCK te mogen gebruiken. 
Schrijf je nu in voor de Clubkampioenschappen (jeugd en senioren) via Toernooi.nl.
We hebben dit jaar een speciale categorie voor 65+ toegevoegd (speelduur 60 minuten, games worden doorgeteld).
In verband met de korte voorbereidingstijd willen we jullie vragen ons te helpen om de clubkampioenschappen zoveel mogelijk bekend te maken. Zegt het voort!

Wij hebben er heel veel zin in!

Competitienieuws

Met de verruimingen van de maatregelen komt ook de competitie weer in beeld. De KNLTB is druk bezig met de planning hiervoor. Hierbij namens de TC een update over de informatie die nu beschikbaar is:

 • De voorjaarscompetitie is verplaatst naar het najaar en heet nu: KNLTB Competitie 2020
 • Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM. Ze hebben ook scenario's klaarliggen waarbij ze bijvoorbeeld de startdatum opschuiven, om de week spelen of in kleinere poules spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden! 
 • Voor de verschuiving naar het najaar geldt dat dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie.
 • De voorgestelde speeldata vind je hier
 • We hopen dat alle teams die zich voor de Voorjaarscompetitie hadden ingeschreven ook meedoen in het najaar. Natuurlijk kan het zijn dat een team om bepaalde redenen besluit om in het najaar niet mee te doen. 

Hoe nu verder?

Teams die zich eerder hadden opgegeven voor de Voorjaarscompetitie

 • De TC zal bij alle teams (reeds ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie 2020) inventariseren of deze teams/spelers in het najaar mee willen doen aan de KNLTB Competitie 2020. De captains ontvangen hiervoor een mail en kunnen tot 3 juni reageren.
 • Als alle teams op de vrijdagavond door gaan, zullen we weer proberen om alternatieve banen te regelen.

Nieuwe teams/spelers

 • Op andere dagen dan de vrijdagavond is er nu al ruimte voor nieuwe teams. Hiervoor zullen we vanaf 4 juni de inschrijving open zetten.
 • Als na de inventarisatie blijkt dat er ruimte is voor nieuwe teams/spelers op de vrijdagavond dan zullen we ook hiervoor de inschrijving open stellen vanaf 4 juni voor nieuwe teams en spelers.

Recreatiecommissie

Toss start op maandag 25 mei

We zijn blij dat we weer mogen dubbelen en vanaf 25 mei gaan we daarom weer tossen! Iedere maandag- en woensdagavond is er een mixed toss voor senioren.
De tossavonden beginnen om 19.00 uur en elk half uur tossen we opnieuw, je kunt dus ook later aansluiten. We hebben hiervoor vier banen beschikbaar. We houden ons uiteraard aan de opgestelde richtlijnen van onze tennisvereniging. 
De tossmaster trekt de rackets met handschoenen of wijst spelers aan. Deelnemers nemen een handdoek of handschoenen mee voor het vegen van de banen.
Wil je op de hoogte blijven over het doorgaan van de toss? Meld je dan voor de Toss Whatsapp groep bij Laura Willemsens of Henk Wallach. We zijn ook nog op zoek naar tossmasters, ongeveer een keer per zes weken zorg je dan voor een correcte verdeling van de spelers over de diverse partijen. De tossavonden zijn altijd erg gezellig en je leert er veel medespelers kennen.

Inschrijven recreatiecompetitie opnieuw opengesteld

De recreatiecompetitie gaat van start op vrijdag 12 juni en we hebben de inschrijving weer voor iedereen opengesteld omdat de voorjaarscompetitie niet is doorgegaan. Heb je je al ingeschreven voor de recreatiecompetitie 2020, registreer je dan opnieuw met je partner omdat de speeldata zijn aangepast. De speelavonden zijn allemaal op vrijdag, te weten op 12 juni, 19 juni, 3 juli, 17 juli, 21 augustus, 28 augustus en 4 september (slotavond).

De inschrijving is open van 20 t/m 28 mei dus schrijf je snel in. 
Klik hier om je in te schrijven.
De kosten voor deelname bedragen €5 per persoon.

Aan de recreatiecompetitie doen leden van 18 jaar en ouder mee. Je speelt vier keer een poulewedstrijd en we sluiten de competitie af met een gezellige slotavond. Je kunt je inschrijven voor een mixed dubbel of dames dubbel team samen met een clubgenoot. Per team is één aanmelding voldoende. Als je je zonder partner inschrijft, probeert de recreatiecommissie je aan iemand te koppelen. We delen de poules op sterkte in, waardoor er spannende wedstrijden zijn. Kijk voor meer informatie op onze website of clubapp. Mocht je niet kunnen deelnemen aan de recreatiecompetitie maar wel eens willen invallen, stuur dan een mail aan recreatie@tvbd.nl en zetten wij je op de invallerslijst.

We hopen op een grote belangstelling voor de recreatiecompetitie en een mooie tenniszomer. Contactpersonen zijn Nicole Selles en Gert-Jan Funcke van de recreatiecommissie Tennisvereniging Bosch en Duin.

 

Downloads:

Nieuwsarchief Overzicht