Nieuwsbrief 3 april 2020

Wat eerst leek op een probleem ver weg is uiteindelijk een probleem van heel dichtbij geworden.

In hoog tempo werden we geconfronteerd met een virus dat qua impact in de afgelopen honderd jaar zijn gelijke niet heeft gekend. De gevolgen voor degenen die het treft kunnen desastreus zijn.

 

Vanuit de club hebben we 20 maart een oproep aan onze leden gedaan om hulp aan te bieden / te vragen voor de problemen die nu door het virus zijn ontstaan. We hebben een flink aantal (23) hulp aanbieders op ons lijstje kunnen zetten; op dit moment hebben we 1 hulpvraag gekregen; we hopen natuurlijk dat er niet geschroomd wordt om hulp te vragen.

Ook voor onze tennisclub heeft dit virus een behoorlijk impact; we moeten dit alles natuurlijk wel in perspectief zien maar toch…..

Op zondag 15 maart 2020 hebben we ons park en clubhuis n.a.v. de maatregelen van de overheid moeten sluiten. Hierbij volgen wij ook de adviezen van de KNLTB op.

Hoe lang we dicht blijven is op dit moment niet te zeggen. Naar verwachting in ieder geval tot 28 april. We kunnen op dit moment daarom geen uitspraken doen over de aanvang/doorgang van de Voorjaarscompetitie en andere evenementen zoals Open Toernooi, Ladder competitie, Tennisles e.d.

Conform de statuten zouden we uiterlijk eind april een ALV bijeen moeten roepen om o.a. de jaarstukken goedgekeurd te krijgen. Gezien de overmacht situatie gaat dit nu niet lukken. We zijn aan het onderzoeken of er op een alternatieve wijze toch goedkeuring mogelijk is; ook de decharge van onze penningmeester en de aanstelling van onze nieuwe penningmeester willen we hierin meenemen.

Naast het niet kunnen tennissen worden we nu net zoals alle andere clubs geconfronteerd met doorlopende kosten waar geen baten tegenover staan. Ook onze tennisleraren en sponsoren worden hierdoor getroffen. Gelukkig hebben we als club een zodanige financiële positie dat we nog tegen ‘een stootje’ kunnen. Uiteraard zullen we gebruik gaan maken van de regelingen die de overheid nu in gang heeft gezet. Dan nog verwachten we een behoorlijk schadepost die ons zeer waarschijnlijk dit jaar in de rode cijfers doen belanden.

Op 21 april zal de overheid met een update komen over hoe nu verder. Hopelijk kunnen we dan gauw weer de baan op. We zullen in ieder geval ervoor zorgen dat de banen dan weer in prima staat zijn.

Hopelijk tot spoedig op de baan en veel sterkte toegewenst in deze toch wel onzekere tijden,

Het bestuur.

TVBD Bestuursberichten overzicht