Ledentevredenheidsonderzoek - Resultaten enquête

In de nieuwsbrief kon je het al lezen, de resultaten van de enquête zijn bekend.

Half februari (2020) wil het bestuur graag met jullie de resultaten van de enquête doornemen, bespreken en bekijken hoe we hier het beste gevolg aan kunnen geven.

In de bijlage vinden jullie het rapport zoals het bestuur dat ontving. Wij zijn druk bezig het te bestuderen en hopen dat jullie dat ook doen.

De uitnodiging om het gezamenlijk te bespreken volgt.

Downloads:

TVBD Bestuursberichten overzicht