Nieuwsbrief januari 2020

Graag jullie aandacht voor de nieuwsbrief van januari 2020. Hij is ook bijgevoegd aan het bericht als PDF-bestand.

Van het bestuur:

Nieuwjaarsreceptie
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is onze Nieuwjaarsreceptie 2020 achter de rug. Vele leden maakten gebruik van de gelegenheid om elkaar het beste te wensen. Met het glas in de hand werd getoast op het Nieuwe Jaar, op het welzijn van onze mooie vereniging en vanzelfsprekend ook op onze gezondheid. Ook die leden die helaas om welke reden dan ook niet in
de gelegenheid zijn geweest aanwezig te zijn, wensen wij een gelukkig, gezond en sportief 2020 .

Ledentevredenheidsonderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs bij het bestuur binnen gekomen. Tussen 20 november en 12 december 2019 zijn in totaal 321 bezoeken gebracht aan de site en hebben daadwerkelijk 171 leden de vragenlijst ingevuld.
Dezer dagen is het bestuur bijeen geweest om het resultaat te bespreken en na te denken over het stellen van prioriteiten. De uitkomst van deze enquête wordt aan alle leden toegestuurd. Het ligt in de bedoeling om een aparte avond te beleggen in februari waar niet alleen een presentatie zal worden gegeven maar ook gesproken kan worden over een verdere uitwerking.
Vele onderwerpen zijn in deze enquête aan de orde gekomen, waarbij nu reeds vaststaat dat niet alles tegelijkertijd kan worden aangepakt.

Bestuurssamenstelling

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester in ons bestuur in verband met het terugtreden van Theo Paauw, heeft een kandidaat opgeleverd.
Spontaan heeft Peter van Arnhem zich gemeld. Peter woont in Den Dolder, van beroep is hij business controller bij het Louis Bolk Instituut in Bunnik. Hij heeft o.a. Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie gestudeerd, is 42 jaar oud en speelt competitie. Wij zijn zeer ingenomen met zijn kandidatuur en dragen hem voor benoeming voor tijdens onze ALV op 3 maart a.s.
Eveneens willen wij voordragen als bestuurslid Technische Zaken Martijn Janssen. De TC heeft Martijn gevraagd de vacature die is ontstaan door het vertrek van Robert Jan Harteveld uit het bestuur te willen innemen.
Martijn is daartoe bereid en heeft de wens te kennen gegeven binnen niet al te lange termijn ook het voorzitterschap van de Technische Commissie op zich te nemen, mede op verzoek van het bestuur. Martijn woont in Zeist is 45 jaar oud en speelt ook competitie.
Met het toetreden tot het bestuur van deze leden vormt het bestuur een betere afspiegeling van de verschillende generaties binnen de vereniging.
Versterking van de Jeugdcommissie blijft echter een aandachtspunt. Bij deze nogmaals het verzoek aan ouders en jongere leden om zitting te nemen in de Jeugdcommissie.

Grote schoonmaak

Op dinsdag 21 januari a.s. gaat de bar gedurende drie dagen dicht vanwege dieptereiniging door ‘All Clean’ in verband met voedsel veiligheidseisen (HACCP). Het clubhuis is dan slechts beperkt te gebruiken.
In de loop van donderdag 23 januari is de schoonmaak achter de rug en kan ’s avonds de bridgeclub weer naar hartenlust gebruik maken van ons clubhuis.
Wil je een ‘handje’ helpen bij het uitruimen op 21 januari en/of het inruimen op 23 januari, meld je bij de Barcommissie.

Lidmaatschap

Onze secretaris/ledenadministratie is druk doende om in samenwerking met de penningmeester alles in orde te brengen voor het nieuwe seizoen.
De contributie, een belangrijk deel van onze inkomsten, moet worden geïnd . Het tot nu toe gebruikelijke incassosysteem zal ook dit jaar weer worden gehanteerd. Van belang daarbij is dat er voldoende saldo op de rekening dient te staan.
Aan het eind van januari zal inning van de contributie dan ook zijn beslag krijgen. Vooraf worden de rekeningen per e-mail verstuurd.
In tegenstelling tot andere jaren wordt er GEEN nieuwe KNLTB pas verstrekt. Pas in 2021 zal dat opnieuw gebeuren. Kijk nog eens naar de foto die op de huidige pas staat. Ben je daarmee tevreden of is vervanging aan de orde. Dat kan, stuur een nieuwe pasfoto naar info@tvbd.nl en de ledenadministratie zorgt voor verdere verwerking.
De penningmeester wijst nog op het volgende. Op twee manieren kun je als er bardienst is afrekenen voor een consumptie nl. met de bankpas of met de clubpas. Bedenk daarbij dat afrekenen met de clubpas kosten bespaard voor de club. Het is maar dat u het weet.

Competitie, recreatie en training

Verheugend is het te constateren dat zich voor de vrijdagavond voorjaarscompetitie weer meer teams hebben aangemeld. Echter met acht beschikbare banen, brengt dat ook een hoop gepuzzel met zich mee.
Leden van de TC hebben zich nadrukkelijk ingezet om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Inclusief de vrijdagavond competitie zijn bijna 100 leden de komende periode in competitie verband actief.
Op zondagmiddag 16 februari a.s wordt het ‘Snert Toss‘-toernooi georganiseerd. Je kunt je daarvoor inschrijven via info@tvbd.nl  Als er niet kan worden gespeeld zal ‘de snert’ toch worden opgediend. Annemarie Kooper en Ronald Hol staan wederom borg voor een goede kwaliteit.
Op zaterdagmiddag 28 maart vindt het VCT (Voorbereidend Competitie toernooi) plaats. Alle competitiespelers worden daarvoor uitgenodigd. Er wordt gespeeld, maar ook de nodige informatie verschaft. Jullie aanwezigheid daarbij is van belang.
Het TVBD Openingstoernooi is door de Recreatiecommissie vastgesteld op zondag 29 maart a.s. Een gezelligheidstoernooi, een ‘must‘ voor een ieder van ons! Tussen 13:00u en 17:00u uur kun je vrij spelen, kennismaken met nieuwe leden, maar ook de banden met alle andere tennisvrienden versterken.
Ook het komende tennisseizoen zijn onze trainers Rudolf Moojen en Wibo Plijnaar (Tennisschool Plijnaar) weer beschikbaar voor het geven van tennisles aan jong en oud. Zowel individueel als ook in teamverband kun je bij hun terecht.
Wil de jeugd die tennisles wil volgen zich graag voor eind januari opgeven bij ons bestuurslid Jeugd Ronald Hol of bij Rudolf Moojen zodat de lesindeling daarna zo snel mogelijk kan worden gemaakt. Stuur een bericht naar  jc@tvbd.nl.

Nieuwe clubkleding

In de vorige Nieuwsbrief is aandacht gevraagd voor de actie die door onze Sponsorcommissie in gang is gezet. Leden worden in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening Clubkleding via sponsor Sunny Camp aan te schaffen. Op de website en de ClubApp vind je de nodige informatie.

Utrechts landschap

Onlangs heeft overleg plaatsgevonden met de boswachter van het Utrechts Landschap. Geconstateerd is dat overhangend groen een goede uitstraling van de Led verlichting nadelige schaduwwerking tot gevolg heeft. Vandaar dat onlangs door het UL bij baan 8 overhangend groen en boom zijn verwijderd. Uitgangspunt blijft echter dat de groene omzoming om het park ons’ handelsmerk’ is en blijft.

Belangrijke data

Dinsdag t/m donderdag
21, 22 en 23 januari
Het clubhuis is gesloten in verband met uitruimen van de keuken vanwege de grote schoonmaak.
Hulp gevraagd op 21 en 23 januari. Bel naar Jacqueline van de Bent.

Zondag 16 februari Snert Toss, voor alle leden. Snert eten gaat altijd door. Opgeven kan via info@tvbd.nl.
Woensdag 19 februari Enquête resultaten bespreken met alle leden.
Dinsdag 3 maart ALV TV Bosch en Duin
Zaterdag 28 maart

VCT - Voorbereidend Competitie Toernooi
(voor de competitiespelers)

Zondag 29 maart Recreatie Openingstoernooi

Downloads:

TVBD Bestuursberichten Overzicht