Goed nieuws over de LED verlichting subsidie

We hebben het heuglijke nieuws van de overheid ontvangen dat onze subsidie aanvraag voor de LED baanverlichting volledig is toegekend.

Vanwege de beperkte capaciteit bij de subsidieverlener is de periode (22 weken), waar binnen duidelijkheid omtrent de subsidie verschaft moest worden, maximaal gebruikt.

Na aftrek van deze subsidie, is de terugverdientijd van de investering hooguit 8 jaar. Goed voor de club en goed voor het milieu.

Na installatie zal de baanverlichting weer gekoppeld worden aan de nieuwe afhangcomputer. De bediening zal flexibeler worden omdat de LED lampen geen afkoeltijd hebben en dus direct na het uitzetten weer ingeschakeld kunnen worden.

Er volgt binnenkort meer informatie over de werking van de nieuwe verlichting.

Nieuws overzicht