Winterseizoen Opening clubhuis en park

Maandag 5 november is het winterseizoen van start gegaan. Graag informeren we jullie over de spelregels van 5 november tot en met 29 maart 2018.

OpeningstijdenTijdens het winterseizoen is het park geopend van 9:00u tot 22:00u en in het weekend tot de schemering.

Als je een baan afhangt, gaat ’s avonds de verlichting automatisch aan. De verlichting gaat 15 minuten na afloop van de reservering automatisch weer uit (als je tot 22:00u reserveert, gaat het licht om 22:15u uit).

Spelers die langer dan de standaard afhangtijd willen spelen (25 minuten t/m 3 spelers en 45 minuten voor 4 spelers), zullen regelmatig hun afhangsessie moeten verlengen om te voorkomen dat het licht uit gaat. Als de verlichting uit gaat, kan deze pas 20 minuten later weer aan gezet worden.

Tijdens het winterseizoen is er geen bardienst en is het clubhuis niet zonder meer toegankelijk. De deur kan alleen geopend worden met behulp van een ‘tag’. Heeft u nog geen tag en wilt u wel in het bezit komen hiervan om in de winter toegang te hebben tot het clubhuis, dan kunt u contact opnemen met Irene Geurtsen (telefoon 030-6962285). De kosten bedragen eenmalig € 20, waarvan € 10 statiegeld.

In het clubhuis kan je uit het koffie-apparaat met je pinpas zwarte koffie of thee gekocht worden.

IntroducerenVoor het introduceren tijdens het winterseizoen gelden de volgende spelregels.

WerkwijzeSingle: gebruik uw eigen pasje en een van de introductiepasjes die aan de ketting hangen en reserveer een baan.
Dubbel: gebruik twee pasjes van leden en twee introductiepasjes of drie pasjes van leden en een introductiepasje en reserveer de baan.

Verrekening en betalingAan het eind van het winterseizoen worden uit het systeem de gegevens gehaald die de basis zijn voor de opstelling van de rekening.
Als een seniorlid speelt met een introducé, kost dat het lid € 5,00 per dagdeel, ongeacht de leeftijd van de geïntroduceerde.
Als een jeugdlid speelt met een introducé, kost dat het lid € 2,50 per dagdeel, ongeacht de leeftijd van de geïntroduceerde.
In geval van een dubbel waarbij met twee introductiepasjes wordt gewerkt, verdubbelt ook de prijs: indien een of twee seniorleden reserveren met de eigen pas en met twee introductiepasjes, dan kost dat € 10,00. Voor jeugdleden is in de vergelijkbare situatie de prijs € 5,00.

Leden dienen zelf voor verrekening te zorgen indien gewenst: bij twee of drie leden die met een introducé spelen wordt willekeurig een van de leden voor de kosten belast.

WaarschuwingIndien een introductiepasje door een lid als ‘vergeetpasje’ wordt gebruikt, krijgt een van de meespelende leden ook de rekening. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Nieuws overzicht